پرتاب ماهواره ها

مصر قرار ه که ماهواره nilsat2 را در سال 2013 به فضا پرتاب کنه که در مدار 52 درجه شرقی قرار خواهد گرفت

کمپانی ses-astra در 29.6.2011 ماهواره ای بنام astra 1n رو به فضا پرتاب میکنه که کل قاره اروپا و قسمت های غربی اسیا که قسمت های مرکزی ایران رو هم کاملا پوشش میدهد و شبکه های astra 1m مثل vox که قبلا در ماهواره هاتبرد بود قابل مشاهد خواهد بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: