کانالهای اماده و مرتب شده برای sr-x95-97usb titanium

کانال های اماده و مرتب شده چهار جهت hotbird, intelsat902,nilesat,astra 1m مخصوص دانگل ها برای sr-x95 usb titanium وsr-x97usb titanium

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: