دمو آلبوم جدید و فوق العاده هادی کلیوند به نام آخرین بار … با 3 کیفیت

دمو آلبوم جدید و فوق العاده هادی کلیوند به نام آخرین بار … با 3 کیفیت | Exclusive |

( با صدایی شبیه محسن چاوشی / آلبوم بزودی از همین سایت )

Hadi Kolivand - Demo Album Akharen Bar


 Demo Album Akharen Bar

 

 Demo Album Akharen Bar

 

 Demo Album Akharen Bar

Get your own Flash MP3 Player

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: