یادش مرحوم گله دار زاده گرامی و روحش شاد -هیچ وقت از یاد نمی روی

p style=text-align: center;strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifبا سلام/font/strong/pp style=text-align: center;strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/strong/ppstrongfont size=3font face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/font/strong/pp/ppstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifامیدوارم همه دوستان عزیز و بینندگان وبلاگ خوش و سلامت باشنbr /br //font/strong/pdiv style=text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifاو را باد برد /font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifشادیم شورم نشاطم , عشقم ازدنیا برد/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifاز دلم پر زد رها شد خسته بود از من گریخت/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifدور شد از پیش چشمانم مرا از یاد برد مرا از یاد برد/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifخواب بودم , همچو بخت خفته ام در خواب مست/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifبی خبر اهوی زیبای مرا از یاد برد ازیاد برد بی خبر اهوی زیبای مرا صیاد برد/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifدر دلم جز ارزوی روی او دیگر نبود /font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifوای از این دنیا وای از این دنیا چو شیرین از شط فرهاد برد/font/strongbr /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifرنج خوردم باغبانی کردمش تا غنچه بود گل که شد زیور که شد گلچین از دنیا برد گلچین از دنیا برد/font/strong/divpfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/pp/pdiv style=text-align: left;font size=2strongfont face=arial,helvetica,sans-serifاز مرحوم اتیان/font/strong/font/divpbr //ppfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/ppfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifstrongbr //strong/font/ppstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifتاسف , تاسف …/font/strong/ppstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr /روزگار شاید این غصه عادی باشد. یعنی بعد از رفتن کسی از این دنیا روزگاران چنین باید شود. ولی نه غصه ست تا عمر دنیا ست. تاسف برای کسانی که باعث میشوند کسی که هیچ گناهی نداشت و دوستداران زیادی داشت از یادها برود. تاسف برای چندین نوحه خوان که خود را بزرگ حساب میکنند ولی بزرگواری از سوی انها به هیچ وجه دیده نمیشود. تاسف برای کسانی که با اون بزرگ شدند ولی حال …/font/strong/ppstrongfont size=3font face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/font/strong/pp/pdiv style=text-align: center;strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifبا خودم کمی فکر میکنم و تاسف میخورم که بهبهانی هستم… ولی چند دقیقه بعد گریه ام میگیره که چرا این فکر را میکنم … تاسف , تاسف/font/strong/divpstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr /br /در دل من غصه بسیار است بسیار استbr /سینه ام تا روز محشر غصه بردار است بردار استbr /بحر ما ایینه غم وار است غم وار استbr /در دل من غصه بسیار است بسیار است/font/strong/pdiv style=text-align: center;strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifدرد دل دارم درد دل دارم با خدا دارم با حسین دارم /font/strongbr style=color: rgb(255, 0, 0); /strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifغصه ای تا عمر دنیاست غصه ای تا عمر دنیاست با خدا دارم با خدا دارم/font/strong/divpstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr /br /br /تشکر… تشکر فراوان دارم از تمام عزاداران محله کاروانسرا ( گچپزان ) و بزرگان ان محل که با وجود محدودیتها یاد ان مرحوم را نگه داشته و احترام والایی برای ان مرحوم قائل هستند./font/strong/ppstrongbr //strong/ppstrongbr //strong/pbr /pbr //ppbr //pdiv style=text-align: center;strongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifیاد مرحوم حاج محمد جعفر گله دار زاده گرامی و روح او شاد/font/strong/divpbr //ppbr //ppstrongfont size=3font face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/font/strong/ppstrongfont size=3font face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/font/strong/pp style=text-align: center;font size=4 style=color: rgb(255, 0, 0);strongfont face=arial,helvetica,sans-serifبه هیچ وجه او را فراموش نخواهیم کرد/font/strong/font/ppstrongfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr /br /br /خدانگهدار/font/strong/ppfont size=3 face=arial,helvetica,sans-serifbr //font/pp style=text-align: left;font size=3 face=arial,helvetica,sans-serifspan style=font-weight: bold;span style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;توسط علی / مدیریت سابق/span/span/font/p

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: